conditor broker

Oferta

 

Oferta:

Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności

Ubezpieczenie OC Członków Zarządu

Ubezpieczenie OC zawodu

Ubezpieczenie Transportowe

OC Przewoźnika w ruchu krajowym, międzynarodowym oraz kabotaż

OC spedytora

OC zawodowe przewoźnika (pod licencję)

Cargo

Ubezpieczenia Flot Pojazdów

Ubezpieczenie techniczne

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych

Ubezpieczenie Finansowe

Gwarancje Ubezpieczeniowe

Gwarancja Wadialna

Gwarancja należytego wykonania

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Pracownicze polisy grupowe

Specjalizujemy się w:

 

Optymalizacji ponoszonych kosztów

Projektowaniu indywidualnego programu ubezpieczenia

Uszczelnianiu zakresu ochrony ubezpieczeń

Analizie potencjalnych zagrożeń jakie mogą wystąpić w związku ze specyfikacją prowadzonej działalności

Indywidualnym podejściu do Klienta

Rzetelności w obsłudze Klienta

Administracji czynności związanych z przetargami