conditor broker

KUP OC KSIĘGOWEGO

oc księgowego

KUP OC KSIĘGOWEGO!

Aby dowiedzieć się więcej uzupełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą!

Nazwa ubezpieczonego:

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:

Rodzaj Działalności:

Czy Ubezpieczony posiada certyfikat księgowy:

Przychód za ostatni rok :

Suma ubezpieczenia:

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej limit 10 000 euroObowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej limit 10 000 euro + Doradztwo podatkowe 50 000 zł, brak udziału własnegoObowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej limit 10 000 euro + Doradztwo podatkowe 50 000 zł, brak udziału własnego + Doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych i inne kadrowych i Odpowiedzialność karno-skarbowa ubezpieczonegoObowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej limit 10 000 euro + Doradztwo podatkowe 1 000 000 zł, brak udziału własnegoObowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej limit 10 000 euro + Doradztwo podatkowe 1 000 000 zł, brak udziału własnego + Doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych i inne kadrowych i Odpowiedzialność karno-skarbowa ubezpieczonego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez CONDITOR BROKER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Legnicka 1 (administratora danych) w celu nawiązania kontaktu/otrzymania odpowiedzi na zapytanie. Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).